Το παρακάτω άρθρο στάλθηκε από αναγνώστη και παρουσιάζει μια "αιρετική" άποψη σχετικά με την εργατική νομοθεσία, τα επιδόματα, τους μισθούς, τον συνδικαλισμό, την ανεργία και την "ανταγωνιστικότητα", που είναι και στη μόδα τους τελευταίους μήνες.  Δημοσιεύεται καθώς...