Οι καλοκαιρινές διαφημίσεις για την προώθηση φορητής σύνδεση στο διαδίκτυο παρουσιάζουν άτομα που δεν μπορούν να απολαύσουν την φύση, την εξοχή, την θάλασσα και την συντροφικότητα του συντρόφου τους λόγω της έλλειψης σύνδεσης στο διαδίκτυο. Δυστυχώς μια έρευνα έρχεται...