Είναι αλήθεια ότι το «ανθρώπινο δυναμικό» σπάνια το αποτιμούμε. Σίγουρα μιλάμε για αυτό. Αλλά δεν το μεταβάλλουμε, δεν το ανακαλύπτουμε εκ νέου. Λέμε μεγάλα λόγια για αυτό, αλλά όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, επικεντρωνόμαστε σε πιο χειροπιαστά πράγματα στους...