Ο Θεός θέλοντας να μας χρησιμοποιήσει στο έργο Του, χρειάζεται πρώτα να μας εκπαιδεύσει. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την διάπλαση του χαρακτήρα μας, σύμφωνα με τον χαρακτήρα που Αυτός θέλει να έχουμε. Αυτή είναι πολλές φορές σκληρή και επίπονη, αλλά πάντα είναι...