Ανέβα στο βουνό! είναι το θέμα του κηρύγματος της εκκλησίας των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας στην Λευκωσία της Κύπρου στις 12 Σεπτεμβρίου 2020