Τι λέει η Αγία Γραφή για τη μυστική αρπαγή; Ποια η σχέση της με τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού; Κήρυγμα από την εκκλησία Αντβεντιστών στην Λευκωσία της...