Μια εμπεριστατωμένη έρευνα του ποιμένα και θεολόγου Mark Finley που παρουσιάζει αναλυτικά τα εδάφια που μιλούν για την δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού. Επίσης μας φανερώνει για το ποια είναι η Αλήθεια που η Αγία Γραφή διδάσκει σχετικά με την μυστική...