Ποια είναι η σφραγίδα του ζωντανού Θεού; Τι σχέση έχει με το Άγιο Πνεύμα και τη τήρηση των εντολών; Κήρυγμα από την εκκλησία Αντβεντιστών στην Λευκωσία της...