Το μυστικό που παρέβλεψε ο Δαρβίνος. 8/31

Υπάρχει ένα στοιχείο στην Αγία Γραφή που παρέβλεψε ο Δαρβίνος όταν δημοσιοποίησε την θεωρία της εξέλιξης. Αν αυτό το στοιχείο είχε ληφθεί υπόψιν από τον Δαρβίνο θα είχε καταρρεύσει η θεωρία του. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας επιστήμονας, ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν την θεωρία της εξέλιξης, που να μπορούν να αντικρούσουν αυτό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το μυστικό που παρέβλεψε ο Δαρβίνος. 8/31.