Άγιο Πνεύμα

από | 4 Σχόλια

ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΔΥΝΑΜΗ ΘΕΟΥ;

(Το έντυπο αυτό αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης μελέτης, ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ.)

Είναι αλήθεια πως άνθρωπος είναι θρησκευτικό ων, και πάντοτε αναζητεί το αντικείμενο της λατρείας του.

Μερικές φορές στρέφεται στη φύση, άλλες φορές θεοποιεί ανθρώπους και άλλες δημιουργεί στη φαντασία του το αντικείμενο της λατρείας του.

Ο Θεός λέει: 

«Και θα με ζητήσετε, και θα με βρείτε, όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά.»    Ιερεμίας 29:13

Αυτό σημαίνει πως μια επιφανειακή περιέργεια δεν είναι καθόλου αρκετή στην αναζήτησή μας για τον Θεό.

«Τότε, θα κράξετε σε μένα, και θα πάτε να προσευχηθείτε σε μένα, και θα σας εισακούσω.»   Ιερεμίας 29:12

Αν θέλουμε να μάθουμε για τον Θεό, πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο τον Θεό. Και υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να γίνει αυτή η επικοινωνία μαζί Του. Ο ένας είναι η προσευχή, όπως αναφέρει το πιο πάνω εδάφιο. Ο άλλος είναι μέσα από τον Λόγο Του.

«Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια σου· ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια.» Ιωάννης 17:17

Στην έρευνά μας για τον Θεό ανακαλύψαμε, μέσα από τον Λόγο Του, ότι:

α) Ο Θεός, είναι ένας Θεός.

«Άκου, Ισραήλ˙ ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος.»   Δευτερονόμιο 6:4 

«Εγώ είμαι ο Κύριος, και δεν υπάρχει άλλος˙ Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει˙ εγώ είμαι ο Κύριος, και δεν υπάρχει άλλος.»   Ησαΐας 45:5,6                  

β) Το όνομα Του είναι Ελοχίμ.

Πληθυντικός αριθμός του Θεού = Θεοί.

«Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός (ο Ελοχίμ, οι Θεοί) τον ουρανό και τη γη.» Γένεση 1:1

Και είπε ο Ελοχίμ (Θεοί): ας κάνουμε άνθρωπο  σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση.» Γένεση 1:26

γ) Ο Ελοχίμ είναι Δύο YHWH, Ιεοβά, Ιαχβέ ή Ιεχωβά μαζί.

«Και έβρεξε ο Ιεοβά επάνω στα Σόδομα και τα Γόμμορα θειάφι και φωτιά από τον Ιεοβά του ουρανού.»                       

δ) Ο ‘Αλλος Ιεοβά, Ιαχβέ ή Ιεχωβά, είναι ο Χριστός.

« Έτσι λέει ο Ιεοβά ο Βασιλιάς του Ισραήλ, και ο Λυτρωτής του, ο Ιεοβά των δυνάμεων.»  Ησαΐας 44:6α 

Στην Καινή Διαθήκη, ο απόστολος Ματθαίος μας επιβεβαιώνει το πρώτο μέρος του εδαφίου, αναφέροντας άλλη μία προφητεία, μέσω του προφήτη Ζαχαρία, ότι ο Χριστός είναι ο Βασιλιάς του Ισραήλ.

«Πηγαίνετε στην κωμόπολη, που είναι απέναντί σας· κι αμέσως θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο, και μαζί του ένα πουλαράκι· λύστε τα, και φέρτε τα σε μένα. Ματθαίος 21:2

«Και όλο τούτο έγινε, για να εκπληρωθεί αυτό που ειπώθηκε διαμέσου τού προφήτη,(Ζαχαρίας 9:9) που είπε:  «Πείτε στη θυγατέρα Σιών»: «Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος, και καθισμένος επάνω σε γαϊδούρι, και πουλάρι, αρσενικό γέννημα υποζυγίου».   Ματθαίος 21:4,5

Αυτό μας αποκαλύπτει ότι ο Ιεοβά Βασιλιάς του Ισραήλ, είναι ο Χριστός.

Στο δεύτερο μέρος της προφητείας μας αναφέρει ότι ο Θεός Ιεοβά, είναι ο Λυτρωτής του λαού Του.

«Έτσι λέει ο Λυτρωτής του, ο Ιεοβά των δυνάμεωνΗσαΐας   44:6β

Αυτό μας παραπέμπει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου όπου ο άγγελος Γαβριήλ μιλώντας για τη Μαρία, αποκαλύπτει στον Ιωσήφ, και κατ’ επέκταση και σε μας ότι ο Ιεοβά τον Δυνάμεων, ο Λυτρωτής του λαού Του, είναι ο Ιησούς:

«Θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού˙ επειδή, αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους.»  Ματθαίος 1:21

«Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το όνομα αυτού ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που ερμηνευόμενο σημαίνει: Μαζί μας είναι ο Θεός»  Ματθαίον 1:23

(Για πλήρη ενημέρωση διαβάστε τη μελέτη «ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ»

Στη μελέτη αυτή,  θα δούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Τρίτος Ιεοβά, και πως οι τρεις μαζί είναι Ο Ελοχίμ Ο ΘΕΟΣ.

Είναι αλήθεια πως μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι, απλώς, «η Ενεργή Δύναμη του Θεού».

Μελετώντας όμως τα αρχαία κείμενα, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ανακαλύπτουμε πως το Άγιο Πνεύμα είναι μια ιδιαίτερη Προσωπικότητα, και πως ο Λόγος του Θεού τον αναφέρει ως έναν άλλον Ιεοβά. Σε κανένα σημείο της Βίβλου, δεν αναφέρεται ένας τέταρτος Ιεοβά.

Η έρευνά μας θα απλωθεί σε όλο το φάσμα των Ιερών Κειμένων ώστε να μην παγιδευτούμε από δοξασίες, θεωρίες και προκαταλήψεις.

«Και ο λόγος τού Κυρίου θα τους είναι διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, στίχος επάνω σε στίχο, στίχος επάνω σε στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί.»   Ησαΐας 28:13

Ας ανακαλύψουμε πρώτα τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας και αν εφαρμόζονται στο Άγιο Πνεύμα.

 1. ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

α) Μπορεί να μιλάει και να κατευθύνει:

«Και το Πνεύμα είπε στον Φίλιππο: Πλησίασε, και προσκολλήσου σ’ αυτή την άμαξα.»   Πράξεις 8:29

«Και ενώ ο Πέτρος συλλογιζόταν για το όραμα, το Πνεύμα είπε σ’ αυτόν: Δες, σε ζητούν τρεις άνθρωποι· καθώς, λοιπόν, σηκωθείς, κατέβα, και πήγαινε μαζί τους, χωρίς να διστάζεις καθόλου, επειδή εγώ τους έστειλα

Πράξεις 10:19,20

«Και ενώ υπηρετούσαν στον Κύριο και νήστευαν, το Πνεύμα το Άγιο είπε: Ξεχωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους προσκάλεσα. Τότε, αφού νήστεψαν και προσευχήθηκαν, και έβαλαν επάνω σ’ αυτούς τα χέρια, τους απέστειλαν. Αυτοί, λοιπόν, αφού στάλθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκαν στη Σελεύκεια, και από εκεί απέπλευσαν στην Κύπρο.» Πράξεις 13:2-4

β) Μπορεί να εμποδίζει ή να μην επιτρέπει:

«Και αφού πέρασαν διαμέσου τής Φρυγίας και της γης τής Γαλατίας, επειδή εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να κηρύξουν τον λόγο στην Ασία, ήρθαν προς τη Μυσία, και προσπαθούσαν να πάνε προς τη Βιθυνία· όμως, δεν τους άφησε το Πνεύμα.» Πράξεις 16:6,7

γ) Μπορεί να διδάσκει:

«Και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα  διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς.»   Ιωάννης 14:26

«Όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα.»   Ιωάννης 16:13

δ) Μπορεί να καθοδηγεί:

«Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.»  2 Πέτρου 1:21

ε) Μπορεί να μοιράζει χαρίσματα:

« Επειδή, σε άλλον μεν δίνεται διαμέσου τού Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον δε λόγος γνώσης, σύμφωνα με το ίδιο Πνεύμα· σε άλλον δε πίστη, διαμέσου τού ίδιου Πνεύματος· σε άλλον δε χαρίσματα θεραπειών, διαμέσου τού ίδιου Πνεύματος· σε άλλον δε ενέργειες θαυμάτων, σε άλλον δε προφητεία, σε άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε γένη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών·»  1 Κορινθίους 12:4-10

 • ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ

«Όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, που διανέμει, ξεχωριστά σε κάθε έναν, όπως αυτό θέλει

1 Κορινθίους 12:11

 • ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΟΙΑ

«Κι αυτός που ερευνά τις καρδιές ξέρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι ικετεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για χάρη των άγιων.»  Ρωμαίους 8:27

 • ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

«Σας παρακαλώ, όμως, αδελφοί, για το όνομα του Ιησού Χριστού και για την αγάπη τού Πνεύματος, να συναγωνιστείτε μαζί μου προσευχόμενοι για μένα στον Θεό.»   Ρωμαίους 15:30

«Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα τής απολύτρωσης.»

Εφεσίους 4:30

 • ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙΣ

«Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτήν: Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα τού Κυρίου;»   Πράξεις 5:9

 • ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΨΕΜΑΤΑ

«Και ο Πέτρος είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα, και να κρατήσεις από την τιμή τού χωραφιού;» Πράξεις 5:3

 • ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΙΘΗΣΕΙΣ

«Αυτοί, όμως, απείθησαν, και λύπησαν το άγιο πνεύμα του· γι’ αυτό, στράφηκε ώστε να γίνει εχθρός τους, τους πολέμησε ο ίδιος.»   Ησαΐας 63:10

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΣ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

«Παρόμοια, όμως, και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας· επειδή, το τι να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα ικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους.

Κι αυτός που ερευνά τις καρδιές ξέρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι ικετεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για χάρη των άγιων.»   Ρωμαίους 8:26,27

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΣ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

«Εγώ, όμως, σας λέω την αλήθεια· σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ· επειδή, αν δεν αναχωρήσω, ο Παράκλητος δεν θάρθει σε σας· αλλά, αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε σας.»   Ιωάννης 16:7

«Όταν, όμως, έρθει ο Παράκλητος, που εγώ θα στείλω σε σας από τον Πατέρα, το Πνεύμα τής αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.»   Ιωάννης 15:26

«Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, και για δικαιοσύνη, και για κρίση.»  Ιωάννης 16:8

«Όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα.»      Ιωάννης 16:13

Έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα, με τη χάρη του Θεού, την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και μέσα από τον Λόγο του ότι:

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ:

ΕΧΕΙ:

 • ΔΙΑΝΟΙΑ
 • ΘΕΛΗΣΗ
 • ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΜΠΟΡΕΙ:

 • ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ
 • ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ
 • ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ
 • ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
 • ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ
 • ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ
 • ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ:

 • ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ
 • ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΨΕΜΑΤΑ
 • ΝΑ ΤΟΝ ΛΥΠΗΣΕΙ
 • ΝΑ ΑΠΕΙΘΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΣ

Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή και τη μελέτη μας να ανακαλύψουμε πώς το Ιερό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτή η ξεχωριστεί προσωπικότητα, είναι Θεός, και πιο συγκεκριμένα, είναι ο Τρίτος Ιεοβά, που και οι Τρεις μαζί, ο Πατέρας Ιεοβά, ο Χριστός Ιεοβά και το Άγιο Πνεύμα Ιεοβά, είναι ο Ένας και Μοναδικός Θεός ΕΛΟΧΙΜ.   

«Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και η γη ήταν άμορφη και έρημη· και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών.»    Γένεση1:1,2

Εκείνος, από τους τρεις Ιεοβά, που ήταν επάνω στη γη όταν ακόμη ήταν άμορφη και έρημη, ήταν ο Ιεοβά το Πνεύμα.

«Και είπε ο Θεός: Ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση.»

Γένεση 1:26

«Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα τής γης· και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει.»    Γένεση 2:7

Ποιος το έκανε αυτό; Ο Ιώβ, για τον οποίο ο Θεός δηλώνει: «ότι δεν υπάρχει όμοιός του στη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, ο οποίος φοβάται τον Θεό, και απέχει από κακόΙώβ 1:8, μας δίνει την απάντηση.

«Με έκανε το Πνεύμα τού Θεού, και με ζωοποίησε η πνοή τού Παντοδύναμου.» Ιώβ 33:4

Από τα πρώτα εδάφια της Αγίας Γραφής ανακαλύπτουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, και είναι Δημιουργός.

«Ο Θεός είναι πνεύμα· και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν.»

Ιωάννης 4:24

«Ο δε Θεός είναι το Πνεύμα· και όπου είναι το Πνεύμα τού Θεού, εκεί υπάρχει ελευθερία.» Β’ Κορινθίους 3:17

Στα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός.

«Και ενώ υπηρετούσαν τον Κύριο και νήστευαν, το Πνεύμα το Άγιο είπε: Ξεχωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους προσκάλεσα.» Πράξεις 13:2

«Δεν ξέρετε ότι είστε ναός τού Θεού, και το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας;» 1 Κορινθίους 3:16

Στο εδάφιο αυτό, ο απόστολος Παύλος μας δηλώνει ότι ο κάθε πιστός είναι ναός του Θεού. Λίγα εδάφια πιο κάτω, μας διευκρινίζει ότι Αυτός ο Θεός, του οποίου το σώμα μας γίνεται ναός για να κατοικεί, είναι ο Θεός Άγιο Πνεύμα.

«Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός τού Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό, και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας;»    1 Κορινθίους 6:19

Ο απόστολος Πέτρος, αναγνωρίζοντας τη Θεότητα του Αγίου Πνεύματος, καυτηριάζει τον Ανανία για την πράξη του, και τον κατηγορεί ότι είπε ψέματα στο Άγιο Πνεύμα.

«Και ο Πέτρος είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα, και να κρατήσεις από την τιμή τού χωραφιού;  Πράξεις 5:3

Αμέσως μετά τον βεβαιώνει, ότι αυτό το ψέμα που ειπώθηκε στο Άγιο Πνεύμα, δεν απευθυνόταν σε αυτόν ή στους παρευρισκόμενους πιστούς αλλά στο Θεό Άγιο Πνεύμα.

Ενώ έμενε απούλητο, δεν ήταν δικό σου; Και όταν πουλήθηκε, δεν ήταν στην εξουσία σου; Γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά σου αυτό το πράγμα; Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό.»  Πράξεις 5:4

Προσέξτε τώρα αυτήν τη μαρτυρία που δίνει το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, και επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη:

«Μάλιστα, τους δίνει τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο· επειδή, αφού είπε πρωτύτερα: «Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω σ’ τους ύστερα από τους ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τούς νόμους μου τους καρδιές τους, και θα τους γράψω επάνω τους διάνοιές τους.»  Εβραίους 10:15,16

Ο απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη μαρτυρία, την οποία, όπως δηλώνει, την έκανε το Άγιο Πνεύμα.

Είναι πολύ ενδιαφέρον να βρούμε πότε το Άγιο Πνεύμα το είπε αυτό και με ποια ιδιότητα.

«Αλλ’ αυτή θα είναι η διαθήκη, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Ιεοβά, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου.»    Ιερεμίας 31:33

Βλέπουμε καθαρά ότι, Το Πνεύμα το Άγιο που είπε πρωτύτερα τα λόγια αυτά (Εβραίους 10:15,16), στον Ιερεμία μας διευκρινίζει πως, Αυτός που τα είπε, (το Άγιο Πνεύμα), είναι ο Ιεοβά.

Πιστεύω ότι μετά από όλες αυτές τις αποδείξεις δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι το Άγιο Πνεύμα, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ότι είναι Θεός, ότι είναι Ιεοβά, Ιαχβέ, Ιεχωβά, YHWH (χρησιμοποιήστε όποια απόδοση  θέλετε).

ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΟΒΑ ΜΑΖΙ

Τελειώνοντας ας δούμε πώς και πού αναφέρονται από τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη και οι τρεις Ιεοβά μαζί, διότι, οι απόστολοι δεν είχαν καμία αμφιβολία για τη Θεότητά τους ως ΕΛΟΧΙΜ.

«Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος   Ματθαίον 28:19

Παρατηρούμε ότι, ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα, και οι τρεις μαζί  έχουν ένα όνομα (ενικός αριθμός), το οποίο είναι ΕΛΟΧΙΜ (Θεοί όπως έχουμε δει στην μελέτη, «ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ» και στην παρούσα).

«Η χάρη τού Κυρίου Ιησού Χριστού, και η αγάπη τού Θεού, και η κοινωνία τού Αγίου Πνεύματος είθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.»   2 Κορινθίους 13:14

«Και μερικοί υπήρξατε τέτοιοι· αλλά λουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και με το Πνεύμα  τού Θεού μας.»    2 Κορινθίους 6:11

«Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο·(Το Άγιο Πνεύμα)

υπάρχουν και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο ίδιος· (ο Ιησούς Χριστός)

υπάρχουν και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο ίδιος, (ο Πατέρας)

που ενεργεί (ως ΕΛΟΧΙΜ) τα πάντα μέσα σε όλους.»  1 Κορινθίους 12:4-6

«Αυτός δε που μας βεβαιώνει μαζί σας στον Χριστό, κι αυτός ο οποίος μάς έχρισε, είναι ο Θεός· ο οποίος και μας σφράγισε, και μας έδωσε τον αρραβώνα τού Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας.»   2 Κορινθίους 1:21,22

«Πάντοτε να χαίρεστε. Αδιάκοπα να προσεύχεστε. Σε όλα να ευχαριστείτε· επειδή, αυτό είναι το θέλημα του Θεού σε σας εν Χριστώ Ιησού. Το Πνεύμα μη το σβήνετε.»  1 Θεσσαλονικείς 5:16-19

«Ο ΠΕΤΡΟΣ, απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους… εκλεκτούς, σύμφωνα με την πρόγνωση του Πατέρα Θεού, με τον αγιασμό τού Πνεύματος, σε υπακοή και ραντισμό τού αίματος του Ιησού Χριστού· είθε χάρη και ειρήνη να πληθύνει σε σας.»   1 Πέτρου 1:1,2

Με τη μικρή αυτή μελέτη, που περιλαμβάνει τα δύο έντυπα, «ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ» και το παρόν «ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΘΕΟΣ Ή ΔΥΝΑΜΗ;» εξετάσαμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και διαπιστώσαμε την αρμονία και τα αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και είναι Ιεοβά. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και είναι Ιεοβά. Μαζί με τον Πατέρα Θεό Ιεοβά αποτελούν τον Ένα Θεό Ελοχίμ τον οποίο φανερώνει η Αγία Γραφή και στον οποίο πιστεύουμε.

«Η χάρη τού Κυρίου Ιησού Χριστού,

και η αγάπη τού Θεού,

και η κοινωνία τού Αγίου Πνεύματος

είθε να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.» 

2 Κορινθίους 13:14

Είθε ο ΕΛΟΧΙΜ να είναι μαζί σου

Πηγή: Α.Μ

Μοίρασε το:

4 Σχόλια

 1. נערות ליווי באתר ישראל לאדי

  Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

  Απάντηση
 2. דירות דיסקרטיות בצפון

  You ought to take part in a contest for one of the best websites on the net. I am going to recommend this website!

  Απάντηση
 3. Νεκτάριος

  Μπορείτε παρακαλώ να εξηγείστε τα εδάφια :

  “Eσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Aλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Xριστού, αυτός δεν είναι δικός του.
  Aν, όμως, ο Xριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία· το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη” Ρωμαίους 8:9,10

  Δηλαδή, το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Θεού είναι άλλο, και ο Χριστός είναι άλλο πρόσωπο. Τότε θα κατοικούν στον πιστό δύο ξεχωριστά πρόσωπα;

  Απάντηση
 4. Νεκτάριος

  “Eσείς, όμως, δεν είστε τής σάρκας, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας. Aλλά, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα τού Xριστού, αυτός δεν είναι δικός του.
  Aν, όμως, ο Xριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία· το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη” Ρωμαίους 8:9,10

  Παρακαλώ εξηγείστε μου τα παραπάνω εδάφια, ποιο είναι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Χριστού και ο Χριστός. Ποιός κατοικεί μέσα στον πιστό;

  Απάντηση

Υποβάλετε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μάθε περισσότερα

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα από εμάς ή χρειάζεσαι διευκρινίσεις,  γράψε μας ένα μήνυμα και θα χαρούμε πολύ να σε γνωρίζουμε.

Θέλεις δωρεάν βιβλίο;

Επικοινώνησε μαζί μας και πάρε ένα βιβλίο δώρο.

Κατηγορία

Tags

Χρειάζεσαι πνευματική βοήθεια;

Σε απασχολούν θέματα της
επικαιρότητας, πνευματικά 
θέματα η θέματα που 
σχετίζονται με την θρησκεία; 
Μπορείς να επικοινωνήσεις
μαζί μας  για μελέτη και βοήθεια 
μέσα από την Αγία Γραφή.

Συμφωνώ ότι οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα να υποχωρήσω ανά πάσα στιγμή, καθώς επίσης ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που παρέχω στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κανένα από τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται δεν θα διαμοιραστούν σε τρίτους.

Διαβάστε επίσης…

ΕΛΟΑΧ

ΕΛΟΑΧ

Η λέξη αυτή είναι ενικός του Ελοχίμ και έχει την ίδια έννοια με το Έλ, που σημαίνει Θεός. Στην Π.Δ. το συναντάμε κυρίως στην ποίηση, σαν αντικείμενο λατρείας, αν και η ιδέα της δύναμης εξακολουθεί να είναι πρωταρχική. Είναι ο Ισχυρός που πρέπει να λατρεύεται. Μόνο...

Τα ονόματα του Θεού (Ελοχίμ)

Τα ονόματα του Θεού (Ελοχίμ)

Ελοχίμ (Θεός) Ο Μωυσής, κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, μας παρουσιάζει το πρώτο όνομα του Θεού στην Πεντάτευχο. Η Γένεση 1:1 αρχίζει: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός. Το όνομα που χρησιμοποιεί εδώ για τον Θεό είναι η λέξη Ελοχίμ. Απ’ όλα τα ονόματα του Θεού,...

Τα ονόματα του Θεού (Εισαγωγή)

Τα ονόματα του Θεού (Εισαγωγή)

Εισαγωγή Το όνομα είναι κάτι που δίνεται από τους γονείς. Στους αρχαίους πολιτισμούς το όνομα ενός ατόμου χαρακτήριζε κάτι σχετικά με την ιδιοσυγκρασία του και την προσωπικότητά του. Την εποχή της Π.Δ οι Πατριάρχες και γενικά οι Ισραηλίτες, ταυτίζονταν με ονόματα που...