Οι πρώτες ενδείξεις μιας εκτεταμένης μελέτης σε έφηβους καπνιστές στις ΗΠΑ οδηγούν στο συμπεράσματα ότι η ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο μειώνει τις πιθανότητες οι έφηβοι, ηλικίας 12-17 ετών, να ξεκινήσουν να καπνίζουν κανονικά. Τα ευρήματα της μελέτης (Friedman, 2015, Yale School of Public Health) υποστηρίζουν τις απόψεις ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος, ιδιαίτερα στους εφήβους οι οποίοι για διάφορους κοινωνικούς λόγους έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν μανιώδεις καπνιστές. Ωστόσο, υφίσταται μια διαμάχη μεταξύ των ερευνητών για τα μακροχρόνια αποτελέσματα της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους εφήβους.


Σχετικά

Γίνε φίλος στο Facebook

Facebook Image

Ακολούθησέ μας

Facebook Image