"Μακάριος ο άνθρωπος ότις ευρήκε σοφίαν, και ο άνθρωπος όστις απέκτησε σύνεσιν. Διότι το εμπόριον αυτής είναι καλήτερον παρά το εμπόριον του αργυρίου, και το κέρδος αυτής παρά χρυσίον καθαρόν". (Βίβλος - Παροιμίαι, γ’13-14)

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2011 και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.  Η Ελλάδα φαίνεται πως περνάει μία από τις ποιο δύσκολες εποχές στην ιστορία της η οποία θα στιγματίσει την πορεία της για το μέλλον.  Η διαδικασία της εκπόνησης των προϋπολογισμών όλο και εξελίσσεται.  Το πραγματικό έλλειμμα φαίνεται πως όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα η χώρα να αδυνατεί να ξεπληρώσει τα χρέη της.


Σχετικά

Γίνε φίλος στο Facebook

Facebook Image

Ακολούθησέ μας

Facebook Image